Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2007

12 Oct 2007_Results / Αποτελέσματα

Singles results/ Αποτελέσματα Μονού (12 Oct 2007)
click on the hyperlink/ πατήστε πάνω στον υπερσύνδεσμο

Doubles results / Αποτελέσματα Διπλού (12 Oct 2007)
click on the hyperlink/ πατήστε πάνω στον υπερσύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια: